Wortelpuntoperatie (apexresectie)

De wortels van uw tand of kies zitten stevig in het kaakbot. In de wortels zitten wortelkanalen. Het kanaal is gevuld met pulpa die bestaat uit bindweefsel, zenuwvezels en bloedvaatjes. Als uw tand of kies ontstoken is, dan voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit. Als een wortelkanaalbehandeling niet mogelijk of gewenst is, dan kan er een wortelpuntoperatie (apexresectie) worden uitgevoerd. Maar hoe werkt dit en wat zijn de wortelpuntoperatie kosten?

Wanneer heeft u een wortelpuntoperatie nodig?

Als u al een wortelkanaalbehandeling gehad hebt en er opnieuw een ontsteking is, kan u kiezen om opnieuw een wortelkanaalbehandeling uit te laten voeren. Als dit niet mogelijk is of de kans dat deze behandeling slaagt is klein, dan kan er een wortelpuntoperatie uitgevoerd worden.

Behandeling

Tijdens een apexresectie maakt de behandelaar een kleine snee in het verdoofde tandvlees en klapt dit iets open. Vervolgens boort zij met een klein boortje door het bot naar de punt van de wortel en maakt de wortel schoon. Vaak wordt er ook een stukje van de wortelpunt weggehaald. Daarna vult zij het einde van het wortelkanaal op met een kleine vulling. Op deze manier wordt het kanaal afgesloten waardoor nieuwe ontstekingen in de toekomst worden voorkomen. Als de behandelaar klaar is, hecht zij het tandvlees.

Wortelpuntoperatie kosten

De kosten van een wortelpuntoperatie kunnen verschillen door de methode en apparatuur die de tandarts of endodontoloog gebruikt. Vraag daarom altijd voorafgaande aan de behandeling een kostenbegroting. Als u verwezen wordt naar de kaakchirurg dan wordt de behandeling uit de basisverzekering vergoed. Houd dan wel rekening met het verplichte eigen risico dat eerst aangesproken wordt.

Risico’s

Als de verdoving is uitgewerkt, kan u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. Daarnaast kan uw wang na de operatie dik worden. Door de wang met ijs te koelen, vermindert de zwelling. De klachten gaan over het algemeen na drie tot vier dagen weg. Mochten de klachten aanhouden, neem dan contact op met uw behandelaar. Door het verwijderen van de wortelpunt en de ontsteking ontstaat een gaatje in het kaakbot. Dit is na enkele maanden dichtgegroeid.

Neem bij een bloeding die niet stopt, koorts, hevige pijn of zwelling altijd contact op met uw tandarts.

Alternatieven

Wortelkanaalbehandeling
Trekken tand of kies

Wortelpuntoperatie bij de Tandarts in Nijmegen Oost

Bij Tandrijk Mondzorg staat persoonlijke aandacht en kwaliteit voorop. Bij ons wordt geluisterd naar uw behoeften en wensen.